Quân Tử Lan

Quân tử lan bắt đầu hé nở
Khi xuân về hớn hở hôm nay
Hỏi xem hoa đó vì ai
Xin thưa duyên đủ nở ngay ấy mà

Như mặt nhật bao la trên đó
Bình minh về là có trên cao
Có đâu vì một người nào
Hằng ngày cứ đến để cho xuân về

Cũng tròn trăng như thề như hẹn
Nhưng thật ra đúng chuyện tự nhiên
Khi rằm đã đến kế bên
Trăng tròn trên đó có quên bao giờ

Tiếng chuông chùa tờ mờ buổi sáng
Để nông gia đồng áng thành quen
Lúa kia bông trĩu lớn lên
Không vì ai cả đủ duyên đó mà

Ngẫm nghĩ kỹ chỉ là duyên hợp
Chuyện bình thường theo lớp đó thôi
Như lời kinh Phật muôn đời
Đủ duyên xuất hiện thiếu thời ẩn đi

Đã biết rõ cố gây duyên tốt
Trổ quả lành chí cốt siêng năng
Kẻo vô thường lại đến nhanh
Tử sanh lập tức ăn năn muộn phiền

Quân tử lan đã hiến bài học
Chỉ dạy ta từng bước chữ duyên
Tạ ơn nào có dám quên
Trên đường tu tập một bên nhớ hoài

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.