Tường Trình Sự Kiện Đặc Sắc Đại Lễ Vu Lan Chùa Quang Minh 2022

TƯNG BỪNG TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN ĐẶC SẮC ĐẠI LỄ VU LAN, LỄ HỘI MÙA XUÂN HOA ANH ĐÀO – HỘI BONSAI & KHÁNH THÀNH SÂN LỘ THIÊN QUAN THẾ ÂM CHÙA QUANG MINH – CHÍCH NGỨA COVID 19, PHÁT QUÁ LƯU NIỆM NGÀY 14/08/2022

Như dự định Đại lễ Vu Lan, Lễ hội Mùa Xuân Hoa Anh Đào và và Khánh thành sân lộ thiên Quan Thế Âm chùa Quang Minh ngày 14/08/2022.

Thời tiết dự đoán lạnh và mưa vào lúc 12 giờ ngày 14/08/2022, nhưng may mắn sáng nay đã thay đổi, hơn 5,000 đồng hương phật tử về chùa tham dự các sự kiện.Đúng 10 giờ sáng cung nghinh đoàn chư tăng nị từ chánh điện nhỏ và đi qua sân lộ thiên trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Thượng Tọa trụ trì tuyên bố Đại Lễ Vu Lan, Lễ hội Mùa Xuân Hoa Anh Đào và và khánh thành sân lộ thiên Quan Thế Âm cùng với chùa Quang Minh phối hợp với CO-Health Chích Ngừa COVID và phát quà lưu niệm.


Mở đầu 2 MC tài năng Thu Oanh – Minh Thiệt mời Thượng Tọa Thích Phước Tấn phát biểu ý nghĩa Lễ Vu Lan, trong chương trình Đai lễ Vu Lan có màn dâng hoa cúng Phật do các gia đình phật tử và ban tiếp tân chùa biểu diễn, có bài ca vọng cổ nói về tình mẹ do Thượng Tọa Thích Phước Thái soạn lời và bài ca bông hồng cài áo do ban hơp ca Túy Hồng, Nghiêm Lệ trình diễn trong khi màn cài hoa hồng cho moi người tham dự.

Kính thưa quí vị quan khách và quí đồng hương Phật tử,

Xuất phát từ sự tích về Đại Đức Mục Kiền Liên với lòng đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, Vu Lan là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ (và tổ tiên nói chung) – cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước.

Làm theo lời Phật, mẹ của Ngài Mục Liên đã được giải thoát. từ đó, ngày lễ Vu Lan báo hiếu ra đời.


Chùa Quang Minh tổ chức Đại lễ Vu Lan trùng hợp với Lễ hội Mùa Xuân. Tùy theo thời điểm Hoa Anh Đào nở, hiếm có sự trùng hợp của hai lễ hội này hằng năm.thêm vào đó khánh thành sân lộ thiên Quan Thế Âm Bồ Tát làm quang cảnh trang nghiêm và lối đi rộng cho xe lưu thông dễ dàng và phát triển thắng cảnh chùa xuống dọc bờ sông trong tương lai.


Vườn hoa Anh Đào của chùa, với gần 300 gốc đào, nở rộ tạo cảnh quang chùa vui tươi hoan hỉ để chào đón mùa Vu Lan thắng hội.

Năm nay hoa nở rộ chào đón những sứ giả của Phật sau một mùa An Cư Kiết Hạ ( Kiết Đông ) theo thời tiết Úc được thành công viên mãn.Quí vị đồng hương Melbourne may mắn đến chùa sẽ tiết kiệm được ngàn dollars thay vì để thăm xứ Nhật Hoa Anh Đào sẽ thưởng ngọan nhiều đợt trổ hoa kế tiếp với hồng, bạch, tuyết, huyết đào trong 1 tháng,

Đúng 12 giờ tiếng múa lân đặc sắc dẫn đầu đoàn chư tăng ni trở về sân lộ thiện Ngài Quan Thế Âm BỒ Tát nơi đây các quan chức chánh phủ đã chờ dợi làm lễ khánh thành gồm Ông Daniel Molino dân biểu liên bang, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Kiều Tiến Dũng, Bà Natalie Suleman MP tiểu ban bà Cúc Lâm… lời phát biểu của Thượng tọa Thích Phước Tấn và Ông Ông Daniel Molino nói lên ý nghĩa của ngày lễ trọng đại nầy, màn múa Mùa Xuân Sang Có Hoa Anh Đào đặc sắc mở đầu cho mở quaque kỹ niệm sân lộ thiên Quan Âm Bồ Tát, sau đó là mời các vị khách quí cùng chư tăng ni cắt băng khánh thành trong tiếng pháo và múa lân dồn dập làm ấm không khí và gió lạnh trưa nay.

12giờ 45 làm lễ cúng dường chay tăng và các quan khách dùng trưa thấm tình đạo vị.

Cùng cần nhắc thêm ngoài 3 sự kiện trên chùa cũng phối hợp cùng Co Health chích ngừa và phát quà cho đồng hương phật tử.

Các hội trường văn nghệ đặc sắc với trên 500 khách tham dự, phòng ăn ấp 300 khách với nhiều lượt ăn , ngoài sân đầy khách thưởng ngoạn chụp hoa anh đào không khí vui nhộn, hân hoan tới gần 3 giờ chiều,

Hội Bonsi Victoria cũng có những gian hàng trình bày rất đẹp cho đồng hương thưởng ngoạn.

Sau lễ Vu Lan tr6n Đại Hùng Bảo Diện ,thay lời ban tổ chức Thượng Tọa Thich Phước Thái cám ơn toàn thề các chư tôn đức , các hội đoàn chùa và cá nhân đã đóng góp cho buổi lễ và các sự kiện đã thành công viên mãn cùng hồi hướng cho toàn thể chúng sanh tron thành phật đạo.

Trân trọng kính chào quí vị,
Nam Mô A Di Đà Phật.
Bác Sĩ Phạm Phúc Nhân

___________________________

Jubilantly ORGANIZING SPECIAL EVENTS VU LAN FESTIVAL, SPRING Cherry Blossom FESTIVAL -BONSAI FESTIVAL, and OPENING OFINAUGURATION OF Quan The Am open-air courtyard at Quang Minh TEMPLE, COVID-19 VACCINATION DISTRIBUTION OF CELEBRATIONAL GIFTS ON 08/14/2022. 14/08/ 2022.

Vu Lan Festival, Cherry Blossom Spring Festival and Inauguration of Quan The Am open-air courtyard at Quang Minh Pagoda on August 14, 2022.

All Buddhists and compatriots are invited at 10 am on August 14, 2022 to come to Quang Minh Pagoda to attend the Vu Lan ceremony, the Cherry Blossom Spring Festival, and at the same time inaugurate the open-air courtyard in front of Bodhisattva Avalokitesvara.

The weather is predicted to be cold and rainy at 12 o’clock on August 14, 2022, but luckily this morning there is no rain, more than 5,000 fellow Buddhists attended these events.

At 10 a.m., the group of monks and nuns gathered from the small main hall and passed through the open-air courtyard in front of the statue of Bodhisattva Avalokitesvara and . The abbot announced the Great Festival of Vu Lan, the Spring Festival of Cherry Blossoms and the opening ceremony of an open-air courtyard of Quan The Am together with Quang Minh Pagoda in collaboration with CO-Health COVID Immunization and souvenir distribution.

Opening 2 talented MCsThu Oanh -Minh Thiet invites Venerable Thich Phuoc Tan to speak the meaning of Vu Lan Festival then the program of Vu Lan Festival, there was a flower offering to the Buddha performed by Buddhist families and the temple’s welcome team, there was an opera ancient song about mother’s love composed by Venerable Thich Phuoc Thai and the song The hoa hồng cài áo was performed by the choir Tuy Hong ,Nghiem Le. After wearing brooch roses for all attendees.

Dear guests and fellow Buddhists,

Deriving from the story of Venerable Muc Kien Lien with great filial piety who saved his mother from the life of a hungry ghost, Vu Lan is an annual holiday to commemorate the merits of parents (and ancestors in general) – parents. of this life and of previous lives.

Following the Buddha’s word, Muc Lien’s mother was liberated. Since then, Vu Lan’s filial piety festival was born.

Quang Minh Pagoda organizes the Vu Lan Festival to coincide with the Spring Festival. Depending on the time when the Cherry Blossoms bloom, there is rarely a coincidence of these two festivals every year. In addition, the opening of the open-air courtyard Quan The Am Bodhisattva makes a dignified scene and wide aisles for easy traffic and develop pagoda landscapes along the riverbank in the future.

The temple’s cherry blossom garden, with nearly 300 peach trees, is in full bloom, creating a joyful and joyful temple scene to welcome the Vu Lan season.

This year, flowers bloomed to welcome the Buddha’s messengers after a successful summer retreat (Aussie weather).

The lucky Melbourne compatriots who come to the temple will save thousands of dollars instead of visiting Japan.

At exactly 12 o’clock, the special lion dance led the group of monks and nuns to return to the courtyard of the good Avalokitesvara Bodhisattva, where government officials were waiting for the inauguration ceremony, including Mr. Daniel Molino, federal MP, State Senator r Kieu Tien Dung , Ms. Natalie Suleman MP of the Vic ,Ms. Cuc Lam… the speech of the Venerable Thich Phuoc Tan and Mr. Daniel Molino expressed the meaning of this great festival then the Mua Xuan Sang Co Hoa Anh Dao’s dance performed. The unique cherry blossoms opened the ceremony to celebrate the open-air courtyard of Guanyin Bodhisattva, then all distinguished guests and monks nuns were invited to cut the ribbon to inaugurate in the sound of firecrackers and lion dances to warm the air and wind. cold this afternoon.

At 12:45 a.m., the ceremony of offering vegetarian food was performed and the guests had lunch imbued with religious love.

It is also worth mentioning that in addition to the 3 events on the temple, the temple also cooperates with Co Health to vaccinate and distribute gifts to fellow Buddhists.

The unique art halls with over 500 guests attending, the dining room with changed many times of 300 guests with many meals, the courtyard full of guests enjoying cherry blossom photography, a fun and joyful atmosphere until nearly 3 pm.

The Victoria Bonsi ‘s Association also has very nice presentation booths for fellow countrymen to enjoy.

After the Vu Lan ceremony on Dai Hung Bao Dien Hall , on behalf of the organizers, Venerable Thich Phuoc Thai thanked all the all monks, nuns and guests, pagoda associations and individuals who contributed to the ceremony and the successful events.

We all pray merritt and dedication to all sentient beings in the buddha path.

Sincerely yours,
Namo Amitabha Buddha.
Doctor Pham Phuc Nhan

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.