Phận Thua Thiệt…

Phận thua thiệt hồn nhiên nhận lấy
Đừng phàn nàn đưa đẩy cho ai
Cuộc đời ai biết ngày mai
Tử sinh sinh tử đến ngay không rời

Luôn chấp nhận cho người cười vẹn
Ta chợt vui không thẹn chút nào
Vì mai có biết ra sao
Đúng sai thay đổi hư hao thói đời

Như xe cộ nếu người xứ Úc
Bên trái thôi từng phút nào sai
Nhưng về xứ Việt thấy ngay
Chỉ là bên phải kẻo nguy khốn liền

Nếu biết vậy không phiền hay não
Lòng thảnh thơi dẫu bão hoặc giông
Cho dù nam bắc tây đông
Nhận thua thiệt đó là hơn tranh hùng

Lời kinh Phật đã từng chỉ dạy
Luôn nhẫn nhường chớ cậy tài lanh
Cuộc đời bao cuộc chiến tranh
Từ to đến nhỏ vì dành phần hơn

Trong lục độ nằm lòng là nhẫn
Từ ngoài thân cả lẫn trong lòng
Không sân tâm sẽ mênh mông
Ta hoài cố mãi cậy trông cho tròn

Phận thua thiệt không mong chi cả
Như nước xuôi trăm ngả về đông
Có trời mây trắng dễ thương
Trên cao thanh thản đại dương Thái Bình

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.