Chọn Một Hướng Đi…

Dù tuổi nào …
Giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng
Những gam màu luôn trộn lẫn đan xen.
Thú vị, chán nản, căng thẳng lúc đua chen
Nhờ chìa khoá vàng nào giúp ta nghị lực?

Nắm lấy G-P-V để làm công thức (1)
Đây tấm la bàn để chọn đúng hướng đi
Quan trọng nhất … thực sự biết mình muốn gì
Có dám chịu …..
trách nhiệm, trung thành với chọn lựa ?

Biết phương cách thực hiện mở được cửa?
Cũng đôi khi chén đắng … khó thể đo lường
Mà cơ hội hoá giải chỉ có … tình thương
Giữa ngã rẽ cuộc đời
… kinh nghiệm thật quý báu!
Hãy tin nơi chính mình dù Đời hay Đạo!!

Huệ Hương

——————————————————————-+
(1) G Là Gift – khả năng ta có
P mà Passion ,… sở thích đam mê
V là Values … giá trị của bản thân

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.