Nếu Muốn…

Nếu muốn ăn phải lăn vào bếp
Thoát vô minh muôn kiếp phải tu
Đó là định luật thiên thu
Làm người nguyện tránh phải mau tu hành

Như sự nghiệp muốn thành phải cố
Rồi mai sau công khó đền bù
Kết thành quả tốt dài lâu
Đừng mong lười biếng .. rồi âu lo buồn

Như con suối con sông ra biển
Phải quanh co khập khiễng dặm dài
Có đâu một thoáng một ngày
Là ra biển rộng với mây trên trời

Như lạc an học lời Phật dạy
Rồi thực hành mau cậy trông ta
Dẫu đang ở cõi Ta Bà
Thời ngay lúc đó chính là Tây Phương

Nếu muốn ăn hết lòng cố gắng
Dở hay ngon cũng ráng thành hay
Không nay thì cũng ngày mai
Mỗi ngày một khá còn ai sánh bằng

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.