Kho Báu Tiềm Ẩn !

Thời đại công nghệ cần thích ứng nhanh chóng
Cần đủ khả năng sáng tạo, rất tự tin
Càng học tập càng tự khẳng định mình
Đang khao khát tìm thực chứng từ bậc hiền trí !

Và… thước đo chính xác …
“ Thế nào là ảo giác cuồng vĩ “
Chỉ người học chính quy mới hiểu rõ đã biết gì ?
Còn vạn ngàn điều mình chẳng thu được tí ti
Như hạt muối mang bỏ vào biển Pháp

Hạnh phúc thay… ai gần gũi sự uyên bác
Từ vị Thầy giỏi… mới khiến nghiện say
Khiến đam mê, tu tập tri thức diễn bày
Mới miệt mài tìm kiếm kho tàng tiềm ẩn

Chợt tiếng sấm rền vang… đâu đây cảm nhận
Sẽ không thất vọng khi hiểu được chữ DUYÊN
“Ngoạ hổ tàng long” … vượt thoát truân chuyên
Suy nghĩ bình tĩnh sáng suốt… thật thấu đáo
Cuộc đời toàn mỹ… biết phó thác trời cao
Vận mệnh tốt chỉ đến với người TÂM ĐẠO!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.