Sân Khấu Đời

Kiếm cung sân khấu diễn tuồng
Cho farm xanh lá vương vương nụ cười
Hồn nhiên Vic mãi muôn đời
Gum cây trắng đó thời thời thủy chung

Thời gian khuất bóng anh hùng
Lật trang kinh sách theo từng bước đi
Màn nhung đã khép lại rồi
Người vui vô hạn từng lời bình an

HẢI TẦN – 12/12/22

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.