Hình Ảnh Chùa Hoa Nghiêm Ngày Chủ Nhật 15/1/2023

̣Cô Huệ Hiếu đã ghi lạ̣i một số hình ảnh để chuẩn bị cho Khai trương vườn Hoa Vạn Thọ Tết – Bán thức ăn Chay – Bánh Tét – Dưa Món cùng những thức ăn chay cho ngày Tết cổ truyền vào ngày Chủ Nhật 15/1/2023 theo chương trình Tết Chùa Hoa Nghiêm,̣Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.