Trang Kinh

Trang kinh có đủ lời châu ngọc
Đem hết một đời học ý sâu
Để sao ứng dụng nhiệm mầu
Vào trong cuộc sống dài lâu an bình

Trang kinh có đủ tình nhân loại
Giúp nhau mà chẳng hại một ai
Lời kinh vang vọng hôm nay
Thương yêu mãi mãi chắp tay sen hồng

Trang kinh có đủ lòng thương mến
Tất cả chúng sanh quyến thuộc mà
Nhìn quanh tất cả ruột rà
Hại nhau nào ích thật thà giúp nhau

Trang kinh có nhiệm mầu tất cả
Hãy nương nhau vất vả chóng qua
Theo gương Tứ Chúng quanh ta
Bao nhiêu khổ nạn mau xa mau lìa

Trang kinh đó giúp xa nẻo ác
Tạo nhân lành tức khắc tốt hơn
Mai sau quả tốt vuông tròn
Sống đời an lạc lại còn thuận duyên

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.