Tưởng Niệm Ngày Đức Phật Đại Viên Tịch Niết Bàn.

Hàng năm vào ngày rằm tháng hai âm lịch
Đại gia đình Phật tử thế giới thành tâm
Tưởng niệm Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn
Sau 45 năm ánh đạo vàng lan tỏa !

Từ ngày thành đạo 45 năm độ sinh giáo hoá
Nơi nào bước chân Ngài giẫm … mang lại yêu thương
Để chỉ ra kiếp người đau khổ lại vô thường
Sẽ tốt đẹp…
Biết sống Đạo theo Chánh Niệm và Trí Tuệ !

Tri túc giản dị ….
hiểu biết về Duyên khởi, duyên hệ
Thu thúc lục căn làm chủ tâm mình
Đấy là cội nguồn sức mạnh tâm linh
Đấy … điều cần thiết cho cuộc đời hữu hạn

Thành kính tri ân khắc ghi lời dạy vô cùng tận
Đầu tư sự thông minh nhất trong sát na tâm
Luôn tỉnh giác là hình thức đáp ân
Giáo Pháp bậc siêu việt đã thành tựu Giải Thoát

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật tử Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.