Bảy Phương Pháp Bố Thí

Bảy Phương Pháp Bố Thí là bài pháp thoai video có độ dài 1 giờ 33 phút… với nội dung sao cho vui mình vui người với cách thức buông bỏ hay nói đúng hơn xã bỏ những phiền não…


Thầy THÍCH GIÁC HẠNH Chủ giảng

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.