Một Chút Thôi !

Thuở nhỏ cũng đua đòi học tử vi, bói toán
Vẫn tưởng rằng: qua thất thập cổ lai hy
May rủi không còn ảnh hưởng … lo chi
Vì ít sách tử vi đoán người trên tám chục !
Nào hay thời đại mới … tuổi thọ đã cao hơn chút
Mà hiệu lực nghiệp quả thấy rõ hơn nhiều
Bao người vẫn gập ghềnh thử thách trớ trêu
Nhìn thế sự, gẫm câu:
“cần thay đổi mình bằng lục căn thu thúc”

Với con mắt luôn nhìn điều tích cực
Biết lắng nghe, dùng ái ngữ thường xuyên
Nhân hậu bao dung sử dụng trái tim
Quên hết mọi xấu tệ xảy ra trong quá khứ!
Mỗi thứ một chút thôi….
sửa đổi dần cách hành xử !
Vòng luân hồi dài lắm vô thủy vô chung
Nghiệp thiện, ác nào sẽ trổ cuối cùng
Vào lúc cận tử để mà tiên đoán ?
Nếu còn vững lòng tin về số mạng
Hãy tạo nhiều phước lành cho kiếp sau
Càng mạnh càng nhiều lãi sẽ tăng vào
Đẩy quả báo xấu trở nên vô hiệu lực
Một chút thôi … ngày kia tâm điều phục !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.