Số Mạng & Nghiệp

Thời đại này vẫn còn nghe…
“Số mạng mình để ông trời tính”
Chợt buồn cho người thiếu ý chí, bi quan
Chẳng chịu phấn đấu chuyển hoá bản thân
Tin vận mạng để buông xuôi cách sống !

Có lẽ giáo lý Nghiệp chưa quảng bá sâu rộng
Con đường tái sinh do nhân tiền kiếp đấy mà
Thọ quả tốt, xấu hiện nay chính thiện, ác nở hoa
Lời Cổ Đức cần thấm nhuần để chấp nhận (1)

Sẽ khác đi với ngày trước tin vào sự bí ẩn?
Dù Nghiệp, Số mạng mang ý nghĩa tương đương
Hoàn cảnh khắc nghiệt, nếu hiểu rõ chữ vô thường
Không cảm thấy nặng nề vì ngộ được chân lý!

Nhẹ nhàng an lạc không gì để tham quý
Định luật nhân quả cho, nhận rất công bằng
Người có tâm nhân ái, họa dữ chuyển lành
Cuộc sống tốt đẹp dần dần thay đổi mới !
Làm sao đánh bạt “chữ số mạng” trong tâm khởi !

Huệ Hương

_________
(1) “Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị
Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị”
Dịch việt:
Muốn biết nhân trước của mình,hãy nhìn vào sự hưởng thụ hôm nay
Muốn biết quả ngày sau của mình, hãy nhìn vào việc mình làm hiện tại

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.