Lạy Đức Phật

Lạy Đức Phật … dạy con biết sống
Quay về tâm lắng đọng nguồn cơn
Để còn mãi mãi yêu thương
Dẫu sao đi nữa vẫn tròn hòa nhu

Lạy Đức Phật … phép tu hướng thiện
Để từ nay bớt chuyện thị phi
Mặc đời muôn vạn nẻo đi
Giữ gìn ngũ giới tam quy vẹn toàn

Lạy Đức Phật … nhờ ân tam bảo
Những âu lo phiền não lìa xa
Vì trong ở chốn Ta Bà
Chúng sanh bé nhỏ nên đà vương mang

Lạy Đức Phật … chỉ đàng con bước
Vô , hữu tình đó thuộc bà con
Hãy đem lòng đến yêu thương
Nghìn năm hòa ái từ trong đến ngoài

Lạy Đức Phật … mỗi ngày sám hối
Bao lỗi lầm tăm tối .. ăn năn
Giữ gìn giới cấm đã răn
Nên người hiền thiện … bình an … tươi cười…

Lạy Đức Phật … sống đời con Phật
Những tham si và tật xấu lìa
Mỗi giây xa hẳn tà ma
Cho tròn ngũ giới, lục hòa … đệ huynh

HẢI TẦN – 27/7/2023

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.