Ngôi Chùa Kỷ Niệm

Ngôi chùa đó… có cả ngàn kỷ niệm
Khi lang thang… vào thư viện xem kinh
Duy Ma Cật… với từng lời bất nhị
Hãy an tâm… vang vọng chữ Kim Cang

Khóm trúc xanh… kìa Quan Âm Bồ Tát
Một nén hương… xin thành kính dâng Ngài
Bài Tâm Kinh… đọng nhẹ chữ sắc không
Hồn bình an… dẫu rằng đời tị nạn

Kinh Pháp Hoa… lời khai thị ngộ nhập
Tri kiến Phật… nhà cháy và cùng tử
Dược thảo dụ… phẩm 7 đó hoá thành
An lạc hạnh… tỏ bày chữ kế châu

Ngày Tết đến… một quẻ xâm may rủi
Cầu thế gian… xin tất cả bình an
Quẻ thượng thượng… với đôi lời chỉ dạy
Hãy sám hối… nhớ lỗi cũ ăn năn
An lạc đến… nụ cười vui con Phật
Quên muộn phiền… nhớ 2 chữ bỏ buông

Ngôi chùa đó… có một ngàn kỷ niệm
Thật dễ thương… hành trang cõi Ta Bà
Đường vạn lối… hoài thương ngày tháng đẹp
Để tim mình… mãi hát khúc hoan ca

HẢI TẦN– Thứ Tư 23/06/2021
Thung Lũng Mùa Xuân

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.