Vẫn Chưa Muộn Lắm !

Dù tuổi nào bạn ơi vẫn chưa muộn lắm!
Để khám phá ra cuộc sống mới cho mình
Pháp, Tài, Lữ, Địa… yếu tố cần cho hành trình
Từng bước đi vào thế giới tâm linh sâu sắc !

Học được gì khi xã hội thay đổi và hội nhập
Mềm mại, uyển chuyển theo nhịp sống luân lưu
Cần lắng nghe, đọc sách thư giản thật vô tư
Vẫn tìm được những trái tim vàng, bộ óc sáng

Đừng phung phí thời gian vào việc không đáng
Luôn nhủ lòng “còn sống phải hoàn thiện bản thân”
Cảm nhận bằng trực giác “ai đúng bậc hiền nhân?”
Để tiếp tục đi hết con đường mình đã chọn!

Sự Thật vẫn trường tồn, khi niềm tin bất động
Đừng mãn nguyện chút thành tựu, mãi phát huy
Để hoàn thành hoài bão, kiên định thực thi
Vì nền tảng thực tại được dệt bằng sự tiến hoá !

Bước tiến kỹ thuật văn minh thời đại đã lan tỏa
Bài học trải nghiệm cổ nhân lưu lại cho đời
Gương thành công, luật hấp dẫn của mệnh trời
Vẫn không muộn lắm, nhận ra bằng văn thính !
Vẫn mãi luôn…
Giới, Định, Tuệ, công phu tu tập là chính !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.