Con Lạy Phật

Buổi sáng dậy, cúi đầu lạy Phật
Để cho con thành thật biết ơn
Muôn loài đã giúp lớn khôn
Mẹ Cha thân xác, một lòng Pháp Tăng

Buổi sáng dậy, lời răn dạy dỗ
Hãy thực hành, nỗi khó qua mau
Như mây trắng ở trên đầu
Tụ nhanh tán vội, gió đưa muôn trùng

Buổi sáng dậy, Đại Hùng Đại Lực
Cố gắng lên quên lúc đắng cay
Sẽ qua những giấc mê say
Giữa đời mộng ảo hôm nay đó mà

Buổi sáng dậy, thật thà bản chất
Chớ có nên mà lật lọng người
Muôn đời vang vọng tiếng cười
Rồi thì quả báo luân hồi đến nhanh

Buổi sáng dậy, bỏ tham từng chút
Và sân si mỗi phút cố lên
Lời xưa Phật Tổ chớ quên
Dao kia sắc bén phải nên liếc mài

Buổi sáng dậy, một ngày đang tới
Sống từng giây làm mới thân tâm
Thực hành kinh kệ bình an
Là đang lạy Phật hồn thanh thản hoài

28/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.