Dẫu Cho Người…

Dẫu cho người xử cư tệ bạc
Chớ bao giờ khởi ác tâm lên
Hãy ngồi quán chiếu nhân duyên
Bởi nhân xưa cũ có nguyên quả này

Lời kinh xưa hiển bày rất rõ
Thử ngẫm nhìn sẽ tỏ nguồn cơn
Nếu như rát buốt trong lòng
Sao bằng chấp nhận để … thong dong cười

Như mây trắng trên trời bay nhẹ
Mặc gió đùa vẫn khẽ ung dung
Không hề một chút ngập ngừng
Ngẩng đầu chợt thấy … xin đừng đắn đo

Tất cả đó nguyên do tiền kiếp
Tránh nơi đâu khi nghiệp trổ ra
Chúng sanh bé nhỏ Ta Bà
Nếu như đã hiểu thật thà cười vui

Dẫu cho người nhiều khi tệ bạc
Vẫn hòa nhu kẻo lạc nẻo ma
Sao bằng làm chủ tâm ta
Hoa sen thắm nở không xa Liên Trì

25/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.