Hoa & Quả

Hoa chỉ biết hương thơm khi nở
Quả ngọt ngon khi có trên tay
Nhìn hoa biết quả đến ngay
Hãy gieo hoa thiện để mai quả lành

Tặng cho người ở quanh ta đó
Một lòng … dâng hiến tạo cho đời
Để rồi ích kỷ … người cười
Ngàn sau vọng lại … nào vui chí tình

Câu phụng sự khi mình … vào đạo
Là cúng dường sao nỡ quên đi
Thích Ca đã dạy tỏ bày
Tưởng ân cao trọng … hôm nay thực hành

Luôn trân quý chúng sanh đây đó
Vì thật ra … công khó nuôi ta
Dẫu cho nghịch, thuận Ta Bà
Góp phần giáo dưỡng … để mà lớn khôn

Ngẫm nghĩ kỹ … chính muôn trùng nghĩa
Tạo cho ta kết quả hôm nay
Nỡ nào phủi sạch đôi tay
Phũ phàng tuyên bố … rõ hay một mình

Thử nhìn xem vô tình hoa trái
Muốn hoa xinh đặng hái quả lành
Biết bao điều kiện … duyên nhân
Mới thành mới đặng … lời chân chí tình

Từ buổi ấy … nhủ mình chia sẻ
Trái và hoa cho kẻ quanh ta
Từ gần cho đến xa xa
Nhất là thiện pháp … Thích Ca đã truyền

14/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.