Chấp Nhận

Khi chấp nhận muôn ngàn nỗi khổ
Ta coi như trả nợ khi xưa
Như qua một chuyến đò đưa
Chút quà kẻ đó nào thưa tiếng chào

Khi chấp nhận đã vào tu tập
Luôn mở lòng xóa lấp bi thương
Dẫu cho thiệt hại trăm đường
Chỉ còn trong bóp vài đồng bus train

Khi chấp nhận là quên tất cả
Những khổ vui vất vả lạc an
Cho dù không biết Niết Bàn
Nhưng ngày và tháng thênh thang mây trời

Khi chấp nhận cả đời nhẫn nhục
Dẫu mắng ta vài phút cũng qua
Vì sinh trong cõi Ta Bà
Làm sao hoàn hảo xót xa ích gì

Khi chấp nhận chuyện chi cũng bỏ
Sống tùy duyên thật rõ ý kinh
Nghịch thành thuận bởi tâm mình
Một khi đã chuyển an bình về quanh

09/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.