Ngồi Đi Em – Cùng Nhau Tu Tập, Học Đạo – Thuyền Vượt Bể Khổ…

NGỒI ĐI EM …

Ngồi đi em … đây là chiếc chén
Khi ăn cơm thu vén dễ thương
Đừng cho hạt ngọc rãi vương
Bao người thiếu thốn khi đông đang về

Cũng như vậy một bề gìn giữ
Những trang kinh dầu cũ bao đời
Luôn luôn có ích cho người
Nghìn năm lịch sử lời lời ngọc châu

Nhìn chung quanh lời sâu Phật dạy
Hữu, vô tình nào ngại từng câu
Bảo khuyên tu tập dài lâu
Hãy luôn tinh tấn để mau viên tròn

Luôn tùy duyên nhưng lòng bất biến
Đã nhất tâm phải tiến mà thôi
Sá chi những chuyện trên đời
Như mây trôi nổi trên trời tụ tan

Ngồi đi em … trăm ngàn chiếc chén
Thấy khác nhau chung nguyện thật thà
Như bao duyên ở Ta Bà
Khéo tu hành đó … đóa hoa sen hồng

02/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

__________________________________

Cùng nhau tu tập, học Đạo!

Được cải thiện bản thân chỉ nhờ tu tập
Vì Phật Pháp được tổng hợp nhiều ngành
Luân lý học, nghệ thuật, triết học bao gồm thành
Giúp ta tìm “Lẽ Sống, Cách Sống, Đường Lối Sống”

Cũng học kinh nghiệm qua văn thơ, truyền thống (1)
Vì kiến thức không đóng khuôn trong một phạm vi
Kỹ thuật công nghệ tân tiến chớ hoài nghi
Nhiều nghiên cứu từ giới trẻ “HẬU SINH KHẢ UÝ”

Bể lớn mênh mông khó khám phá … CHÂN LÝ
Vũ trụ bao la, mỗi cá nhân … giọt nước thôi
Ba tạng kinh điển bao người học đủ hết rồi
Đừng quá ngỡ ngàng, hãy cùng nhau tu tập!

Để thoát ra đêm tối cuộc đời quá dầy đặc!
Học mãi, học nữa để chữa bệnh mê mờ
Ôi! “Ngũ minh học” đầy đủ không ngờ
Cùng nhau tìm về cội nguồn ánh sáng!
Theo bước chân Đức Từ Phụ sẽ thanh thản!

Lấy chân lý làm ngọn đuốc,
nơi nương tựa cho mình
Luôn tự nhủ “ TA CÓ THỂ “ để xây dựng niềm tin
Vì Đạo Phật là Tình Thương và Trí Tuệ!
Nhưng … phải phá chấp ngã, chấp pháp triệt để!

Cần khả năng cởi mở tiếp nhận những thông tin
Luôn nỗ lực kiên trì trong tiêu chỉ của mình
Và khuyến khích nhau “ Tuổi tác chỉ là con số “
Câu an ủi hữu hiệu nhất để vượt khổ :
“Đừng buồn, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió”.

Huệ Hương

(1) Hãy cải thiện bản thân qua những gì người khác viết, nhờ đó không tốn nhiều công sức để đạt được thứ mà người khác đã đạt được với rất nhiều khó khăn. “Improve yourself by other men’s writings thus attaining effortlessly what they acquired through great difficulty.” Khuyết danh
(2) sơ lược về Ngũ Minh Học của đạo Phật để chứng minh:
a/ Sabdavidya (Thanh Minh): môn học về sinh ngữ để các dân tộc dễ cảm thông và hiểu nhau.
b/ Haluvidyà (Nhân Minh): môn học cách thức luận lý để tìm hiểu sự thật (chân lý).
c/ Adhyàtmaviduà (Nội Minh): môn học về giáo lý, những vấn đề thuộc về hữu hình, vô hình; tôn giáo, triết học…
d/ Cikitsàvídyà (Y Phương Minh): môn học về y khoa để cứu chữa những người bị đau ốm, tật nguyền.
e/ Silpakarmasthànavidyà (Công Xảo Minh): môn học về các kỹ thuật, khoa học…
Như trên, đạo Phật không chỉ hạn cuộc trong phạm vi tôn giáo, triết học, mà bao gồm cả các ngành Nghệ Thuật, Học Thuật, và Kỹ Thuật nữa.

__________________________________

Thuyền Vượt Bể Khổ…

Từ lâu, học Phật để lòng.
Nhờ đuốc Chân lý để mong biết đường.
Từ Bi Trí Tuệ đo lường.
Xem nhẹ chấp Ngã, yêu thương mọi loài.

Sống đời ngược gió mệt nhoài.
Lý thuyết, thực tế, cứ hoài đối nhau.
Vượt được bể khổ, lúc đầu.
Gặp hoàn cảnh khó, còn đâu công trình.

Nghịch cảnh để thử thách mình.
Học cao, thi khó, giử gìn thân tâm.
Tu lâu, mình phải hồi đầu,
Bình tâm quán chiếu, lúc nào đến nay.

Bản thân cải thiện với đầy,
Chuyển hoá phiền não, mới hay tiến trình ?
Đuốc Pháp soi chiếu vô minh
Từ Bi Trí Tuệ, xét mình hơn xưa .?

Tu lâu, tự quản được chưa ?
Đúng đường, kết quả, thiếu thừa bổ sung.
Thế gian biển khổ mịt mùng
Học Phật tu đúng, mới hòng thoát ra.

Chỉ thuyền Bát Nhã giúp ta
Lên bờ giải thoát, tìm ra lối về.
Tâm kinh Bát Nhã thoát mê
Thời Khoá Tu Tập, Không Hề Thiếu Kinh.

Viên An

__________________________________

Ngồi Đi Em – Cùng Nhau Tu Tập, Học Đạo – Thuyền Vượt Bể Khổ…

Ngồi đi em, học tu cùng
Hữu vô tình gặp, tâm chung Phật lời
Bảo khuyên bất biến trên đời
Cũng như chiếc chén, ngàn người nghiệp duyên

Ngồi đi em, học tu chuyên
Sá chi trôi nổi, giữ nguyên vẹn tròn
Tấn tinh có Phật trong lòng
Khéo hành xử sẽ sen hồng nở mai

Cùng nhau tu tập hôm nay
Bản thân cải thiện chớ hoài tâm nghi
Dù đường học đạo lắm khi
Tùy theo lối cách, phạm vi khác ngành

Bao la phương tiện thực hành
̣Điển kinh công nghệ dễ nhanh, kiếm tìm
Muốn ra thoát nghiệp kẹp kìm
Theo chân Từ Phụ, dùng tim đẫn đường

Dùng thuyền vượt bể khổ nương
Đuốc chân lý hãy… đo lường trước sau
Gập ghềnh gian khó lúc đầu
Để mình thử thách, nông sâu tâm này

Nếu thuyền vượt khổ đón ngay
Thế gian học Phật chi đây… đổi đời
Thoát ra khỏi ải nghiệp rời
Kiên tâm tu tập, rõ nơi đâu về

Ngồi đi em, tịnh… lòng nhe
Cùng nhau tu tập, lắng nghe pháp mầu
Con thuyền vượt bể khổ sâu
Từ bi buông xả, ngã đầu kính nhau

Muôn loài vô hữu khác dầu
Luân hồi chuyển hóa, bây lâu nổi chìm
Vô minh tam độc níu kìm
Nay may thấy Phật, đuốc tìm rọi soi

Thích Ca giải thoát… bến nơi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.