Thị Phi

Chuyện thị phi ở đâu cũng có
Để ý chi làm khó cho ta
Chi bằng buông bỏ cho xa
Não phiền không có thật là bình an

Một giây trôi bạc vàng đang mất
Phí thời gian mà vất vả thêm
Để cho mất ngủ hằng đêm
Thị phi là mối.. chính tên não phiền

Ở trên đời trăm duyên nghìn nợ
Đã vướng vào phải nhớ bỏ qua
Chuyện gần cho đến chuyện xa
Đúng sai phải trái không ta rõ ràng

Cõi Cực Lạc thênh thang mơ ước
Di Đà đại nguyện .. thuộc trong lòng
Thị phi vắng bóng cho tròn
Bình an muôn thuở mãi còn trong tâm

Chuyện thị phi dao đâm tăng tục
Chốn già lam lục đục sớm hôm
Nếu như Phật Tử một lòng
Cùng nhau tu tập chẳng còn thị phi

30/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.