Chớ Theo Tin Vịt Thị Phi

Vào chùa đó tìm săn tin vịt
Rồi loan tin mù mịt tục, Tăng
Mai này sám hối ăn năn
Cũng sa địa ngục lang thang A Tỳ

Đã gây nhân tức thì trả quả
Đừng than thân sao quá đắng cay
Sao bằng tu tập hôm nay
Giữ gìn khẩu nghiệp thì hay gì bằng

Từ buổi ấy bình an tâm khảm
Sáng đến chiều không nản đường tu
Thốt thưa lời nói hòa nhu
Ai ai cũng mến cũng như ruột rà

Nếu như có thật thà lỡ dại
Nghe tin xong không ngại bỏ qua
Dẫu cho bị nói thật thà
Không nghe tin đó .. thế mà an tâm

Vào chùa đó pháp âm vang vọng
Lắng nghe sâu gối mộng êm đềm
Sáng ngày chia sẻ với em
Dễ thương biết mấy vì đem an bình

14/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.