Em Có Biết

Em có biết mỗi lần gian dối
Là đang vào ngục tối muôn năm
Vì người sẽ nổi cơn sân
Em cười vui sướng , bước chân A Tỳ

Nhân và quả đến kỳ kết nụ
Chuyện mà em làm tự ngày xưa
Có ai sẽ mến sẽ ưa
Ngay bây giờ đó đã là bất nhân

Em có biết mỗi lần gian dối
Là bước vào tăm tối ngục tù
Lời kinh đã chỉ từ lâu
Nghìn muôn kiếp khổ âu sầu bến mê

Đã như thế còn chê người dại
Không lọc lừa ái ngại dành tranh
Nhưng tâm muốn có bình an
Nghĩa nhân phải giữ thản thanh nụ cười

Em có biết sống đời Phật Tử
Là luôn luôn cư xử thành tâm
Dẫu cho vấp váp đôi lần
Lời kinh sám hối ăn năn nghìn đời

03/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.