Những câu chuyện

Những câu chuyện riêng tư
Đừng vui miệng đồn đãi
Làm món quà đó đây
Chẳng có gì là lãi

Cho người và cho ta
Mà chia cách thêm xa
Tình thân nào còn nữa
Chỉ còn là kẻ lạ

Chớ nói lời thừa thãi
Những chuyện đùa bừa bãi
Hãy tu tập hiền lành
Để đức hạnh đời sau

Cuộc đời sẽ qua mau
Câu thiện ác dài lâu
Hạnh phúc hay đau khổ
Bởi ta gây ra đó

Những câu chuyện không có
Qua lời nói thành bão
Hại cuộc đời người ta
Phật Tử nguyện lìa xa

Vì mỗi cây mỗi hoa
Mỗi người là một cảnh
Chắc gì ta hiểu ra
Mà luận bàn chia cách

Để tạo nên khẩu nghiệp
Sa địa ngục muôn kiếp
Biết không tự ngăn ngừa
Miệng lưỡi của chính ta

06/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.