Những Chiếc Lá

Những chiếc lá trên cây thật nhẹ
Ngọn gió đùa khe khẽ chạm nhau
Như ta người có nỗi sầu
Xin cùng buông bỏ qua mau nỗi buồn

Những chiếc lá cùng trông xuống gốc
Cùng Mẹ Cha chung góc cội duyên
Nhìn sâu sẽ thấy rõ nguyên
Chính là huynh đệ .. kinh truyền ngàn xưa

Những chiếc lá cơn mưa pháp vũ
Dưới hay trên hứng đủ đó đây
Cùng nhau tu tập hôm nay
Vui đời Phật Tử ngày ngày Hoa Nghiêm

Những chiếc lá xe duyên muôn kiếp
Giận hay hờn cũng tiếp là vui
Cùng nhau ta dắt mau đi
Con đường chánh pháp còn chi sánh bằng

Những chiếc lá muôn ngàn thân mến
Đã gặp rồi quyến luyến không thôi
Mai xa xôi mãi tươi cười
Ung dung bước nhẹ cuộc đời tử sinh

Những chiếc lá là huynh là đệ
Xin giúp nhau chớ tệ rồi buồn
Để rồi nặng trĩu cả lòng
Khôn ngoan xin khéo giữ tròn nghĩa nhân

24/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.