Vu Khống

Dẫu cho rằng bị nhiều vu khống
Luật vô thường mau chóng trôi qua
Chúng sinh trong cõi Ta Bà
Riêng ta đầu cúi thật thà chịu thua

Mặc cho ai làm vua làm tướng
Ta cười vui không vướng lợi danh
Hồn nhiên chẳng chút đua tranh
Như mây trắng đó thanh thanh giữa trời

Đã quen sống cuộc đời thua thiệt
Vì biết rằng đoạn kết tử sanh
Tất nhiên là phải để dành
Cho người sau hưởng bình an từng người

Như chiếc lá phải rơi xuống cội
Dành giật gì rồi tội đa mang
Lòng này sẽ hết thản thanh
Sa vào địa ngục dậm chân muộn màng

Bị vu khống nhẹ nhàng không để
Cư xử tròn tử tế với người
Mãi đâu gặp mãi đời đời
Rồi quên tất cả nụ cười đọng môi

21/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.