Không

Không uống rượu tự thề không uống
Dẫu trên môi hoặc muốn trong tâm
Mặc ai có thể hiểu lầm
Riêng mình cứ bước âm thầm thế thôi

Không ăn mặn nào ngoài môi miệng
Chỉ riêng mình làm chuyện của mình
Trong lòng mãi mãi nhớ in
Thế thời trói buộc … nhưng tim không rời

Không cay độc … dẫu đời quá ác
Vẫn bước chân theo các hiền nhân
Vẫn hoài sám hối nghìn lần
Khi bình minh đến ở dần phương Đông

Không theo những lối mòn xưa cũ
Dẫu ngàn lần bị rũ hay chê
Nào còn theo lối u mê
Giữ nguyên lời hứa đã thề ngàn xưa

Không chạy theo dẫu mưa ướt phủ
Giữa phồn hoa có đủ ngựa xe
Thản nhiên chẳng phải đậy che
Dẫu rằng nghèo túng … không mê mưa đời

29/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.