Pháp Thân Huệ Mạng

Là Phật Tử … luôn luôn xem trọng
Pháp thân này … đã chọn đường tu
Để cho huệ mạng dài lâu
Ước sao mãi mãi … về đâu cũng tròn

Như tánh Phật … mãi còn … bất biến
Tướng bên ngoài … có chuyển ra sao
Mặt trời mãi ở trên cao
Mây che chốc lát … hư hao bao giờ

Như chùa đó Phật to tượng lớn
Nào phô trương … mà đón khách vào
Với tâm và nguyện truyền rao
Những lời Phật Pháp … xiết bao ân cần

Như bá tánh … bình an thanh thản
Đường trần gian không nản khó khăn
Dẫu cho vấp ngã muôn lần
Với câu chánh pháp dần dần vượt lên

Như lỡ vụng … mà quên … huệ mạng
Hoặc pháp thân … gặp nạn … nguy nan
Về chùa bến đỗ bình an
Lời kinh tiếng kệ … ngân vang thái hòa

Như tin tưởng thật thà trọn kiếp
Chậm hay nhanh … bước tiếp đường tu
Từng lời ái ngữ hòa nhu
Trong ngoài vẫn vậy thiên thu vẹn toàn

Là Phật Tử … cùng nâng dìu dắt
Chắc chắn về Cực Lạc Niết Bàn
Liên trì sen nở trong tâm
Đôi tay chắp lại bình an hiện tiền

28/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.