Giá trị và ý nghĩa cuộc sống

Mỗi người đều mang sẵn sinh nghiệp,
trong sự vận hành của Pháp!
Tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm sẽ thông suốt thôi
Hãy tự mình ứng dụng để giải được bài toán cuộc đời
Khi gặp biến cố thử thách cần đấu tranh tâm lý!

Thế gian này đừng mong được mọi sự như ý !
Giữa luật Đạo, luật Đời …
tục đế, chân đế phải cân bằng.
Không làm ác, nhưng đừng để người ác có khả năng
Khi tu đúng hướng dù chưa giải thoát vẫn an lạc!
Dù quá nhiều áp lực không cần thiết vẫn thông đạt !

Tự do chỉ có trong lòng, khi sống rất bình thường
Cứ luôn giữ được phẩm chất đạo đức thiện lương
Đừng nghĩ chịu thiệt thòi, bất công, bất hạnh
Giá trị cuộc đời là nhẫn được mỗi khi va chạm
Thấy ra Sự Thật ( giác ngộ nguyên lý cuộc sống)
là phát huy trí tuệ của mình …
Phát triển, đơm hoa, uyển chuyển tầm nhìn
Không còn gì sợ hãi,
dù cuộc đời là trường học khắc nghiệt!
Nhớ rằng đừng ảo tưởng trở thành …
chỉ nên bắt tay vào việc !!!
Để giải thoát vô minh ái dục ngay trong kiếp sống này.

(Bài thơ này được cảm tác từ những lời dạy của HT Viên Minh trong mục hỏi đáp của Trung Tâm Hộ Tông. Kính trân trọng tri ân Ngài, nhờ đó đệ tử đã ứng dụng lời dạy vào cuộc sống thật an lạc. )

Phật tử Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.