Có muộn lắm không ?

Qua 60 tuổi, bạn ơi đừng nên nghĩ
Thế hệ mình…giờ đây
chỉ sống với quá khứ, hiện tại thôi !
Còn những gì phía trước của tương lai
Chỉ là hoa trái, phần thưởng
khi gieo được hạt giống tốt!
Có phải cần …

biết nhu nhuyến, hài hoà trước cơn bão lốc
Khéo vững tay chèo khi biến cố thời đại xảy ra
Biết bao dung, tha thứ con cháu, bè bạn gần xa
Vẫn chưa muộn lắm để ngày càng cải thiện !

Mời bạn đến gần hơn Phật pháp với nhiều phương tiện
Một đạo Phật không hề bất cập lỗi thời
Sẽ tự chữa lành cho bản thân mình khắp mọi lúc, mọi nơi
Và giúp ích người thân thích ứng mọi thay đổi!
Với tâm lý học, văn hoá, nghệ thuật mà vẫn giữ được cốt lõi !

Tạo “ phương cách sống ” mới khi phối hợp Mật, Tịnh, Thiền
Vì tất cả được bao trùm trong một chữ DUYÊN
Nguồn cội đặc trưng độc đáo nhất của Phật Giáo
Rất giản đơn, không sở hữu, không đấng sáng tạo !

Chỉ “ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH ”
bằng cách quay lại bên trong
Trong giao tiếp cần có nhạy cảm, thực sự hết lòng
Thở ra cơn giận, hít vào tâm từ bi trong CHÁNH NIỆM
Vẫn chưa muộn cho chúng mình từ đây thực hiện
Tìm được điểm kết nối với hạnh phúc an vui !!!!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.