Đại Hội Tăng Già Thế Giới Lần Thứ 11

ĐẠI HỘI TĂNG GIÀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 11 – QUÁN ÂM SƠN ĐẠO TRÀNG – AUCKLAND, NEW ZEALAND 03/03/2024 LIVE

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.