42 Thủ Nhãn Ấn Pháp (1-10)

1/42 Như Ý Châu Thủ Ấn Pháp

2/42 Quyến Sách Thủ Nhãn Ấn Pháp

3/42 Bảo Bát Thủ Nhãn Ấn Pháp

4/42 Bảo Kiếm Thủ Nhãn Ấn Pháp

5/42 Bạt Chiết La Thủ Nhãn Ấn Pháp

6/42 Kim Cang Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp

7/42 Thí Vô Úy Thủ Nhãn Ấn Pháp

8/42 Nhật Tinh Ma Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp

9/42 Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ Nhãn Ấn Pháp

10/42 Bảo Cung Thủ Nhãn Ấn Pháp

Suối Nguồn Pháp Bảo

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.