Phật Pháp Nhiệm Mầu

Ánh trăng thường tượng trưng nguồn trí tuệ
Như mạch suối nguồn len lỏi khắp cùng
Từng hạt sương mai đọng… cách ung dung
Như pha lê, Mani phát từ… thiện ý

Ai, người từng tu học… tìm Chân lý?
Sự thật hiện ra trước mắt chẳng đâu xa,
Tự bao giờ… theo dòng chảy quyện hoà
Phật pháp nhiệm mầu giữa cõi đời ô trược !

Thoát mọi hiểm nguy nhờ cội gốc Phước,
Chăm sóc bản thân, sáng suốt tự tồn
Người với người luôn tương kính hội thông
Sẽ phát huy vẹn toàn BI, TRÍ, DŨNG

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.