Báo Hương Đạo – Số 11 – 2005

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@quangminh.org – Fax: 61 – 03 – 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA


Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Giáo dục về Phật Pháp tại học đường ở Victoria (http://bcvic.org.au)

Cảm nghĩ về ngày Phật Đản (Đồng Minh)

Chúng Sanh Tâm (Nguyên Thảo)

Đức Phật ra đời (Minh Thông)

Cảm nghĩ về ngày Phật Đản (Đồng Minh)

Thư Cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Những trái tim tuyệt vời (Trần Đông)

Ảnh hưởng Phật giáo qua Truyện Kiều (Đồng Minh)

Bạn Có Biết (Tâm Hiển)

Cảm nghĩ ngày thọ bát đầu năm 2005 tại Hoa Nghiêm Đạo Tràng(Viên An)

Dù chưa chết sự hiểu biết về thân trung ấm có giá trị như thế nào (ĐĐ Thích Phước Nhân)

Hạnh Phúc Chân Thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Tiểu kinh khổ uẩn (Minh Thông giản lược)

Một chuyện nào rất xưa (Nguyễn Văn Hiếu)

Ngộ Đạo Đất Trời (Tràm Cà Mau)

Ông già niệm Phật mướn (Diệu Tuyết sưu tầm)

Nghe thuyết pháp – Trận sóng thần vùng Nam Châu Á (Phạm Đà Giang)

Sự chối bỏ (Jakusho Kwong – Nguyên Dực chuyển ngữ)

Thơ gởi chị (Tảo Giang)

Tịnh Phương (Diệu Ngọc)

Tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo (Như Thủy)

Thơ Đất Đai Ngàn Dặm Xuân Thì (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ Những ngọn đồi thiền định (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ Lời Thủ Thỉ (Điểm Lê)

Thơ Chúc mừng thọ 80 Kính tặng Bác Minh Chiếu (Tâm Hiển)

Thơ Đi Chùa Quang Minh (Minh Quang)

Thơ Hoa Thơm (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ Tháng Giêng Bông Vạn Thọ (Điểm Lê)

 

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.