Báo Hương Đạo – Số 12 – 2005

Mục Lục

Đặc san Hương Đạo hoan nghênh sự đóng góp bài vở của Chư Tôn Đức và Phật tử khắp mọi nơi. Thư từ bài vở xin gửi về Ban Biên Tập theo địa chỉ

Email: huongdao@quangminh.org – Fax: 61 – 03 – 9311 0278

Tòa soạn: 18 Burke Street, Braybrook, VIC. 3019, AUSTRALIA


Thông Bạch

Lá Thư Chủ Nhiệm

Phật Sự Chùa Hoa Nghiêm (Tâm Nghiêm)

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Phật Sự Chùa Quang Minh (Minh Hiếu)

Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên (Diệu Tuyết)

Công ơn cha mẹ (GS Nguyễn Phú Thứ)

Bản chất của Phật Pháp là giáo dục (HT Tịnh Không – Phước Thuần chuyển ngữ)

Chết và quá trình chết (Dalai Lama – Trần Việt sưu tầm và dịch)

Thơ Bên vườn nghe chim hót – Góc Trời (Lý Thừa Nghiệp)

Thơ Người Cha (Hồ Bảy)

Chúng sanh tâm (Nguyên Thảo)

Thư cho người em tịnh độ (Hồng Nhơn)

Hạnh Phúc Chân Thường (Nguyên Dực chuyển ngữ)

Vu Lan và Mẹ (Thiện Nhân)

Núi Linh Thú (Hoa Quang)

Nghe Thuyết Pháp Thầy Thích Nhất Hạnh về Việt Nam (Phạm Đà Giang)

Thơ Thầy – Đại Tòng Lâm thi họa – Ơn – Mơ thấy Thầy – Mẹ đãi nắng hè (Hải Linh)

Thay lời cảm tạ (Viên Hướng)

Bóng mẹ trong sương mờ (Văn Thân)

Thương thầy, thương cha mẹ, thương chúng sanh (Hải Linh)

Lá thư gửi mẹ (Tú Nghiêm)

Mẹ (Võ Thị Đồng Minh)

Thơ Vu Lan lễ chùa (Thảo Phạm)

Những chuyện khó quên (Diệu Ngọc)

Tâm sự sau lễ Vu Lan (Viên An)

Tham sân si (Nguyễn Thiện Hữu)

Tôi đi chùa (Võ Thị Đồng Minh)

Cảm nghĩ về ngày báo hiếu Vu Lan (Đồng Minh)

Chị Hai thương mến (Tảo Giang)

Vu Lan 2005 (Thiện Đức)

Thơ Thầy (Hải Linh)

The Story of Buddha (Song ngữ Anh Việt)

 

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.