Hình Ảnh Buổi Lễ “Tam Hợp” (Vesak LHQ) Tại Melbourne City Hall Ngày 11/5/2013

Diệu Ngọc

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.