Con Thuyền Hoa Tâm

Hội Hoa Tâm!
Tâm Hoa tỏa sáng,
Sáng Hoa Tâm,
sáng góc Trời Nam!

Thuyền Hoa Tâm
dạo trên Sóng nước,
“Thuyền Hoa Tâm chở
Hội Hoa Tâm,”
Chiếu kiến Bát Nhã
cùng Kim Cang,
Dạo chơi
trên Sóng nước mênh mang,
Gió mát,
trời thanh làm bạn lữ!

Thuyền cập bến
chở người Duyên hợp!
Cùng dạo chơi
giữa chốn “Nhân gian”,
Trời đất rộng
so Tâm Thuyền rộng,
Chở bao nhiêu khách
vẫn không sờn!

Cờ hiệu triệu
thêu nên: “Trí Đạo”,
Đạo Tâm chèo chống
Thuyền Hoa Tâm,
Hân hoan thả,
chơi cùng sông nước,
Hướng đi theo
tiếng gọi của Người,

Cùng ánh sáng
“Thiêng liêng” chiếu rọi,
Mang ý chí
tôi rèn, gang thép,
Xuyên gió lửa,
vượt nghìn Đại dương!

Cứ mãi thế!
trong từng sát na,
Không đích đến
và không điểm dừng,
Thuyền cứ đi,
đi mãi không ngừng,

Vì Hạnh nguyện
muôn đời mãi sáng,
Gieo duyên lành
cho mọi chúng sanh!

Ngại chi không lên thuyền
“bạn hỡi”…!!!

Hoa Tâm Cư Sĩ

http://www.daibi.vn/2012/10/con-thuyen-hoa-tam/

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.