Xuân Hoài Niệm

Xuân đến xuân đi đã mấy lần

Vui buồn lẫn lộn với trầm thăng

Nhìn ra sanh chúng nhiều đau khổ

Thảm cảnh xoay quanh chẳng lối lần

Ngàn khổ một vui trò mộng ảo

Ta bà như thế cứ trôi lăng

Mong rằng xuân mới nhiều may mắn

Sanh chúng lìa mê bớt khổ dần

Nguyên Minh

http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoa/xuan

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.