Hình Ảnh Khóa Tu Mùa Thu 2018 Chùa Hoa Nghiêm

Hình ảnh Khóa Tu mùa Thu 3 ngày từ thứ sáu 30/3/2018 đến chủ nhật 1/4/2018 tại chùa Hoa Nghiêm Quý Tăng Ni và Phật tử đi kinh hành trên Chánh Điện Chùa Hoa Nghiêm (Click on the image to view the full-size)

Hình ảnh ậm cúng dùng bữa Ngọ Chùa Hoa Nghiêm (Click on the image to view the full-size)


Hình ảnh khóa tu học mùa Thu tại Hall chùa Hoa NghiêmHình ảnh khóa tu học mùa Thu thiền hành ngoài trời tại Braeside Park

Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.