Vấn đáp: Các Câu Hỏi Khó Trả Lời

Vấn đáp: Các Câu Hỏi Khó Trả Lời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương. Nghe bài giảng mp3 tại đây:

Thích Nhật Từ

http://www.youtube.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.