Tu Học Như Thế Nào

Tu Học Như Thế Nào là bài pháp thoai video của Đ. Đ THÍCH MINH THÀNH với độ dài 1 giờ 9 phút… qua đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các phương pháp tu học trong PG và cuối cùng là áp dụng vào đời sống hằng ngày… do đó sẽ đạt được sự an lạc cho thân và tâm…

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.