Tổ Đình Phước Huệ – Lễ Truyền Tam Quy & Ngũ Giới

Tổ Đình Phước Huệ
Thông Báo

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2648,
Tổ Đình Phước Huệ sẽ tổ chức:

Lễ Truyền Tam Quy & Ngũ Giới ngày Chủ Nhật 26/05/2024 vào lúc 13:30

Quí vị muốn quy y Tam Bảo, xin liên lạc văn phòng Tổ đình Phước Huệ điện thoại số (02) 9725 2324

Trân trọng thông báo
Sydney ngày 11/04/2024
Ban Tổ Chức

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.