Quý Nhân

Phước duyên nào… trên bước đường dong ruỗi,
Gặp được quý nhân đúng lúc đúng thời.
Phượng hoàng vươn cánh… sao quá cao vời,
Tài Đức vẹn toàn…Tâm quang chói lọi !

Tả làm sao ? Lòng mừng vui mở hội
Rất… sẵn lòng yểm trợ dù chút khả năng.
Sở trường, sở đoản nào ngại… băn khoăn
Nhẹ nhàng khiển trách… khi phạm sai trái !

Tha thứ bao dung… ăn năn hối cải
Chẳng bỏ rơi… vì khí chất siêu phàm
Lời nói đi dôi với việc hứa làm
Kính quý nhân …nguyện tuân lời dạy bảo

Thì ra ….

Vũ trụ Pháp… muôn đời luôn hoàn hảo !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.