Kính Mừng Ngày Phật Thành Đạo ( 8/12 âm lịch )

Một sáng tinh sương… Đức Thế Tôn thành đạo.
Phiền não đoạn tận, chiến thắng ma quân,
Ánh sáng Giác Ngộ lan tỏa đến tha nhân
Gieo rắc niềm tin… khổ đau được chuyển hoá !

Chánh Pháp tuyên dương… khắp nơi truyền bá
Chánh kiến, Chánh tư duy thật sự phải cần,
Hiểu và thực hành thấm Đạo… dần dần
Tự tại, an bình… sống luôn tịnh hỷ !

Góc hiên nhà sáng nay… hoa Dạ lý,
Hương thơm tỏa ngát gợi nhớ ân Ngài.
Vườn Tâm con luôn quét sạch… dẹp ngay
Tập khí tiêu cực đổi thành tích cực!

Chắp tay sen… kính ngưỡng Đấng Đại Lực
Nguyện nhuần thâm… Giáo lý Đại Từ Bi,
Mong từ đấy giảm dần những sân si
Phước trí gieo trồng… an lạc, hoàn mỹ !

Ngày Thành Đạo… bất tư nghì… thiên niên kỷ !

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.