Đừng Vội Vàng – Chậm Mà Chắc – Hãy Nhanh Lên

Đừng Vội Vàng !

Đôi lúc không thể tự ép mình quá mức!
Đừng vội vàng việc gì cũng muốn qua nhanh.
” Dục tốc bất đạt ” xưa dạy rành rành,
Hãy chiêm nghiệm căn cơ, hoàn cảnh cho tương xứng !

Nên đứng lại tại chỗ mình đang đứng!
Vững niềm tin, mở tâm lượng rộng hơn lên.
Hiểu cho sâu sắc,hãy học nhiều thêm
Cần Chánh niệm, chú tâm và quán sát.

Từ bi là hoàn toàn hạ mình vì người khác,
Có thể đánh thức thiện niệm mỗi chúng sinh.
Là ánh quang tỏa uy lực chính mình
Đừng vội vàng cho rằng ” chút thấm Đạo “

Phải giải thoát cho được vướng mắc phiền não!!!

Huệ Hương

__________________

Vội vàng là tham vọng trong tiềm thức
Để mong cầu tương lai đạt bước nhanh
Có thể vì ham muốn thấy mong manh
Cần chiếm hữu điều mình không chỗ đứng

Vội vàng do trong phút giây ngẫu hứng
Thiếu lòng tin sẽ bỏ lỡ vận hên
Hay có thể hiểu dừng lại không nên
Khi Sân, Si lấn nghĩ suy chốc lát

Vội vàng hay buông lung Tâm nào khác
Quên quả, duyên cần quán triệt vô minh
Bỏ Trí, Huệ cân nhắc chuyện phát sinh
Không chánh niệm, tận… suy chuyền vượn ảo

Đừng vội vàng rồi mua… vương phiền não…

tp

__________________

Chậm mà Chắc

Đừng vội vàng rồi … mua vương phiền não.
Việc đời muốn đạt, phải biết người … ta.
Tu hành cùng lý này, suy nghĩ ra …
Thấy điểm đến, biết mình dùng xe nào … tới.

Trong phật giáo có năm thừa chờ đợi…
tự xét mình đang tu ở thừa nào ?!
Tu nhân thừa, vội ước vọng quả cao ?!
Đường diệu vợi, đi bộ sao mau tới ?!

Điều cố gắng, từng bươc chân đổi mới.
Chánh niệm từng giây, Trí Tuệ soi đường.
Gà ấp trứng cẩn đủ ngày, mới được…
Đạo Tâm… Đạo Hạnh, Đạo Lực… Đạo Quả.

Hôm nay quán Chiếu, hơn ngày qua là tốt
Chậm mà chắc, xin bạn đừng vội vã…
Củng hiểu được thuyền đời… luôn hối hả
Ngày hết, đường xa… chẳng đợi chờ.

Vẫn Luôn Tâm Niệm
Chánh Niệm từng giây, hãy hành trì

Viên An

__________________

Hãy nhanh lên…

Hãy nhanh lên: hoàng hôn đang xuống,
Chớ chậm chân: thời gian qua nhanh.
Bóng câu qua cửa đã biết rành
Thuận nghịch, thời cơ tương xứng

Hành miên mật: ngồi, nằm, đi, đứng,
Từ, bi, hỷ,xả, tâm hướng lên
Học và hành tinh tấn lên thêm
Mọi biến động chỉ cần quan sát

Sống yêu thương, cảm thông người khác
Luôn lắng nghe đau khổ chúng sinh
Không làm điều chẳng muốn cho mình
Hãy nhanh lên trên con đường đạo,

Phá mê thoát trần ai phiền não…

Điểm Lê – 21 May 2020

 

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.