Thấy Bằng Trực Giác !

Em,
Đừng lạc quan quá , bám chặt vào dự định !
Tuổi ngày già đi mà chẳng trưởng thành,
Ba tháng trôi qua đại dịch chưa lành.
Đúng sai hôm nay,
Ngày mai diễn biến khác !

Ai thấy được trùng trùng duyên… tạo tác !
Con đường đã qua nhìn lại chợt giật mình,
Nhờ Pháp hộ trì người vững niềm tin,
Phải thấy bằng trực giác, hơn là suy nghĩ !

Mỗi một giai đoạn, quán sát bản thân kỹ.
Phẩm chất nào cần phát triển thêm ?
Trình độ tu có tiến hay cứ sem sem[*] (same)?
Thục hành Pháp là mục tiêu tôn chỉ

Lắng nghe lời thì thầm của Chân lý
Đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì.
Lời dạy Thánh Hiền soi bước ta đi.
Chánh pháp tối thượng… là nơi nương tựa,
Đừng cứng nhắc mở tâm rộng thêm nữa…

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.