XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG Tại Úc Châu

Tháng mười Úc Châu đủ sắc hoa rực rỡ,
Xuân đúng hẹn về sau phong tỏa mùa Dông
Lạ thay !! Trái tim Phật tử mãi ấm nồng
Đón chào ngày mới vững tin rằng… sẽ đổi mới !

Ảm đạm thay mùa hè năm trước… khi nhớ tới
Lửa rực trời đến viếng các tiểu bang
Tết Ta chưa hoàn mãn bịnh dịch lây lan
Thu, Đông kiếu từ… vẫn chưa tin gì…sáng !

Thế tục như nhà lửa… khao khát mong thoát nạn
Nguyện người người bỏ tâm ác sống thiện lương
Oan trái nào cũng nhận thấy tỏ tường
Cộng nghiệp, biệt nghiệp đều không sai nhân quả !

Phước duyên nào từ nay được chuyển hoá
Thiền vị âm ba nuôi dưỡng thân tâm
Bốn mùa tịnh lạc tránh tạo tác sai lầm
Kìa gió trăng, bướm hoa… hồn thơ lai láng

XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG, đón tiếp hoài không chán
Chắp tay sen thầm ngưỡng kính tri ân.
Đâu đấy muôn vạn… Bồ Tát chẳng hiện thân
Bất tư nghì… khó dùng lời tán thán!

Huệ Hương – Melbourne 4/10/2020

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.