Tụng Sám Hối Ác Nghiệp ( Có Chữ )

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ THOÁT

Quy Y Tam Bao – www.youtube.com

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo, Video. Bookmark the permalink.