Hình Ảnh Khóa Tu Báo Hiếu – Cúng Dường Trai Tăng – Tri Ân Cha Mẹ Ngày 20/8/2022

Hình ảnh Khóa Tu Báo Hiếu 1 ngày và Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Hoa Ngiêm vào sáng Thứ Bảy ngày 20/8/2022 do Cô Huệ Hiếu ghi lại, xin nhấn vào hình để xem cở lớn

Đêm Tri Ân Cha Mẹ vào buổi tối ngày 20/8/2022 tại Hoa Nghiêm Vegie Hut

Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.